Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder (doch niet uitsluitend) alle auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot en voortvloeiend uit de (informatie op de) website van Grill Bill, behoren uitsluitend toe aan Grill Bill. Niets van de website van Grill Bill mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grill Bill.

Uitsluitend Grill Bill is gerechtigd registraties te verrichten met betrekking tot eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en voortvloeiend uit de (informatie op de) website van Grill Bill.